pcccanviet

binh chua chay

Bình chữa cháy Bột ABC là gì?

Hiện nay trên thị trường có 2 loại bình chữa cháy mini là bình bột và bình CO2 Bình bột: BC – ABC Bình bột chữa cháy thường được sử dụng là loại bình có ký hiệu ABC-2; ABC-4; ABC-8 hoặc BC-2; BC-4; BC-8.  – Các chữ cái A, B, C trên bình thể hiện khả năng dập cháy ...